BA Botaniek

6 | Organisatie-assistent in de zorg

Arbeidsmarktfinaliteit (A)
Maatschappij & welzijn
zorg
mensen
voeding
organiseren
gezondheid
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Beschik je over voldoende sociale intelligentie? Ben je bereid te werken aan sociale vaardigheden? Handen uit de mouwen? Dan ben jij geknipt voor deze richting!

Met deze opleiding ben je goed op weg naar een knelpuntberoep en 100% werkzekerheid!

De logistiek medewerker neemt niet deel aan de directe zorgverlening maar speelt een belangrijke rol in het verhogen van de levenskwaliteit van de zorgvrager. Het "huishoudelijk" aspect krijgt de nadruk maar je stelt wel altijd de zorgvrager centraal!

Doe je Organisatie-assistent in de zorg, dan krijg je inzicht in de principes van de voedselhygiëne en kan je die ook toepassen bij voedselbehandeling. Je neemt verantwoordelijkheid met voldoende zelfdiscipline en streeft naar voldoende veiligheid in woon- en leefomgeving. Je kan eerste hulp verlenen in arbeidssituaties en in eigen leefomgeving.

Wij leren je de nodige vaardigheden en achtergrondkennis aan. Om ervaring op te doen loop je stage. Gedurende elke stageperiode (4 in totaal) kan je 2 weken ervaring opdoen in het werkveld. De stages worden zo breed mogelijk georganiseerd. Een magazijn, een winkelpand, de grootkeuken maar ook bijvoorbeeld bejaardenopvang en kinderopvang.

JE LEERT...

Je leert beroepshoudingen en sociale vaardigheden zoals beleefdheid, assertiviteit, stiptheid, beroepsgeheim, teamwerk, zelfkennis, allerlei soorten gesprekken voeren, luisteren ...

Je leert hygiënisch omgaan met voedsel, eenvoudige gerechten bereiden, ze verzorgd presenteren, opdienen, rondbrengen, afruimen, mensen helpen bij het eten ... Zo kan je een ondersteunende rol spelen bij het maaltijdgebeuren in grootkeukens, bejaardentehuizen, ziekenhuizen ...

Verder leer je bedden verschonen en opdekken, eerste hulp bij ongevallen, telefoon aannemen en doorverbinden, medisch materiaal, post, linnen,...rondbrengen enz. Ook het schoonmaken van meubilair en textiel met aangepaste producten staat op het programma. Zo kan je het verplegende en verzorgende personeel helpen.

Je leert heel wat vaardigheden met betrekking tot het opslaan van voedingswaren in een magazijn: de bewaringsomstandigheden controleren naar temperatuur, vochtigheidsgraad..., de bestellingen aannemen en controleren naar vervaldata, etiket..., correct stapelen, opruimen en schoonmaken...Met deze vaardigheden kan je ook terecht in winkels in de voedingssector.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Godsdienst/Zedenleer 2
Frans 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken (PAV) 6
Richting-specifieke vakken Uur
Toegepaste Informatica 2
Opvoedkunde 2
Huishoudkunde 6
Hygiëne, Veiligheid, EHBO, & Ergonomie 2
Logistieke Dienst 1
Participatie in de arbeidswereld 1
Voedingsdienst 2
Praktijk Huishoudkunde 6
Logistieke Dienst 2
Voedingsdienst 2
Onderhoudsdienst 2
Stage Huishoudkunde 8

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Botaniek
nov. 25, 2022
1Aa op bezoek in het woon-zorgcentrum

Voor het vak burgerschap gingen de leerlingen van 1Aa vrijdag op bezoek in het woon-zorgcentrum Hof van Egmont.

Nieuws
BA Botaniek
nov. 10, 2022
Schoolbibliotheek

Genieten van literatuur in onze nieuwe schoolbibliotheek.