Deze pagina is nog in opbouw

Binnen BA Botaniek hebben we als doel om alle leerlingen gelijke leer- en ontwikkelingskansen aan te bieden en een positieve schoolloopbaan te creëren.

Onze leerlingbegeleiding vertrekt vanuit het zorgcontinuüm. Maatregelen zijn gericht op de ontplooiingskansen van alle leerlingen met het oog op het ontwikkelen van maximale leerkansen.

De leerlingbegeleiding overlegt met het klasteam en coördineert daarna de acties die er enerzijds op gericht zijn te zorgen voor een goed leef- en leerklimaat en anderzijds die anticiperen op de mogelijke zorgvragen van de leerlingen. Zo kunnen we jou als leerling:

- helpen bij het verbeteren van je studievaardigheden, zoals het plannen en organiseren van je studietijd, het maken van effectieve aantekeningen, het voorbereiden op toetsen en examens, en het begrijpen van complexe onderwerpen.

- ondersteunen bij het omgaan met stress, angst, depressie of andere emotionele problemen die je studie en persoonlijke leven kunnen beïnvloeden. Dit kan door middel van individuele gesprekken of doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners zoals het CLB.

- bijdragen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals het omgaan met conflicten, het inzetten op verbindende relaties, en het vinden van een balans tussen studie en sociale activiteiten.

- assisteren bij het verkennen van verschillende carrièremogelijkheden, het ontdekken van je talenten en het plannen van je toekomstige loopbaantraject.

Kortom, leerlingbegeleiding kan een breed scala aan ondersteuning bieden om onze leerlingen te helpen succesvol te zijn op school en in hun persoonlijke leven.