Deze pagina is nog in opbouw

Over BA Botaniek

Bij BA Botaniek draait alles rond zorgen en wetenschap. Je krijgt in de eerste graad een brede algemene vorming, maar daarnaast maak je in het seminarie ‘Mens en Gezondheid’ al meteen kennis met zorgthema’s als gezonde voeding, EHBO en lichaamshygiëne. Je ontdekt dus van meet af aan of je talent hebt voor zorg. Bovendien ben je prima voorbereid wanneer je in de tweede graad voor een echte paramedische of sociale studierichting kiest, zoals Zorg & Welzijn of Maatschappij-en welzijnswetenschappen.

Werk je iets minder graag met mensen maar droom je van een job in bijvoorbeeld een ziekenhuislabo? Dan kan je ook kiezen voor een opleiding tot laborant. Verder leiden wij onder meer kinderverzorgers en bejaardenverzorgers op, apotheekassistenten en tandartsassistenten, opvoeders voor mensen met een beperking en verpleegkundigen.

Voor een aantal functies is een stevige dosis wetenschappelijke kennis nodig. We combineren dus aandacht voor zorg met aandacht voor wetenschap.

Bij BA Botaniek leer je de vaardigheden en attitudes aan die je moet hebben als verzorgende. Maar er wordt ook goed gezorgd voor de leerlingen. Je kan als je een probleem hebt altijd terecht bij een leer- kracht of leerlingenbegeleidster. Je mag hier jezelf zijn.
Lisa, 6de leerjaar Verzorging