BA Botaniek

3 | Maatschappij & Welzijn

Dubbele finaliteit (DA)
Maatschappij & welzijn
zorg
mensen
maatschappij
gezondheid
voeding
opvoeding
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Het is een studierichting met dubbele finaliteit uit het studiedomein maatschappij & welzijn. In deze opleiding bereiden we je voor op een toekomstige job en op een opleiding tot professionele bachelor. Deze opleiding is minder abstract-theoretisch dan een doorstroomrichting. De klemtoon ligt meer op de toepassing van wetenschappelijke inzichten, zoals bijvoorbeeld toegepaste psychologie.

DIT PAST BIJ JOU OMDAT...

Als je kiest voor deze studierichting, ben je gefascineerd door de gezondheid en het gedrag van mensen en door de invloed van opvoeding. Je wil leren over de levensloopfasen van mensen en je wil het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen kennen. Verder wil je inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten en van gevarieerde vrije tijd. Je wil het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken kennen. Je bent bereid om je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden die je nodig hebt om kinderen en volwassenen te ondersteunen, verzorgen en begeleiden.

JE LEERT...

Je gaat leren over toegepaste psychologie, ontwikkelingsspychologie en toegepaste biologie, EHBO. Die kennis ga je toepassen in handelingen die belangrijk zijn bij het omgaan met kinderen en volwassenen en zorgen voor hen. Je leert dus systematisch en met kennis van zaken werken als het gaat over gezondheid, vrije tijd, logistiek en huishoudelijke taken.

EN WAT HIERNA?

Na het 4e jaar volg je bijvoorbeeld Gezondheidszorg of Opvoeding & Begeleiding.
Na het 6e jaar ga je werken of volg je een opleiding in gezondheidszorg, pedagogische wetenschappen, sociale wetenschappen, onderwijs.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Informatica 1
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Burgerschap 1
Geschiedenis 1
Godsdienst/zedenleer 2
Artistieke vorming 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappij & welzijn 12
Gezondheid, zorg & welzijn 3
Indirecte zorg & voeding 4
(ped)agogisch handelen 4
Fysiologie en anatomie van de mens 1

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Botaniek
mei 05, 2023
Gezondheidsdag Babotaniek

De gezondheidsdag van 4 mei 2023 was een succes door alle sportieve leerlingen en een vrolijk uitgedost leerkrachtenteam!

Activiteit
BA Botaniek
mrt. 13, 2023
Ze staken er heel wat op over Fairtrade en goede Noord-Zuid verhoudingen.

Tijdens het vak burgerschap bezochten de leerlingen van 1A de wereldwinkel.