BA Botaniek

3 | Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

Doorstroomfinaliteit (D)
Maatschappij & welzijn
mensen
maatschappij
wetenschappen
zorg
gezondheid
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Het is een studierichting met doorstroomfinaliteit uit het studiedomein maatschappij & welzijn. Na het 6e jaar ga je verder studeren want wij bereiden je voor op een opleiding tot professionele bachelor (aan de hogeschool) en op een academische opleiding (aan de universiteit). Deze opleiding is daarom erg theoretisch gericht. Leerlingen leren er vooral abstracte en theoretische leerinhouden verwerken. De basisvorming is vergelijkbaar met die in ASO-richtingen.


DIT PAST BIJ JOU OMDAT...

Als je kiest voor deze studierichting, ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en de samenleving in tijd en ruimte. Je bent geïnteresseerd in je eigen gedrag en dat van anderen. Je bent bereid je eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen. Je verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement en je wil nadenken over essentiële levensvragen. Verder ga je kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen en ben je erg geboeid door de actualiteit.

JE LEERT...

Je krijgt extra filosofie, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen bovenop een brede algemene vorming. Met wat je leert ga je concrete situaties analyseren: hoe gedragen mensen zich in een bepaalde situatie, wat denken ze, hoe gaan ze met elkaar om?

EN WAT HIERNA?

Na het 4e jaar volg je bijvoorbeeld Welzijnswetenschappen.
Na het 6e jaar volg je een opleiding in sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg, psychologie en pedagogische wetenschappen, sportwetenschappen, onderwijs.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Wiskunde 4
Informatica 1
Natuurwetenschappen 3
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Aardrijkskunde 1
Burgerschap 1
Geschiedenis 2
Godsdienst/zedenleer 2
Artistieke vorming 1
Lichamelijke opvoeding 2
Filosofie 1
Gedrags- en sociale wetenschappen 4

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Botaniek
mei 05, 2023
Gezondheidsdag Babotaniek

De gezondheidsdag van 4 mei 2023 was een succes door alle sportieve leerlingen en een vrolijk uitgedost leerkrachtenteam!

Activiteit
BA Botaniek
mrt. 13, 2023
Ze staken er heel wat op over Fairtrade en goede Noord-Zuid verhoudingen.

Tijdens het vak burgerschap bezochten de leerlingen van 1A de wereldwinkel.