BA Botaniek

3 | Zorg & Welzijn

Arbeidsmarktfinaliteit (A)
Maatschappij & welzijn
zorg
mensen
gezondheid
voeding
kunst & creatie
opvoeding
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Zorg & Welzijn is een BEROEPSOPLEIDING voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in het OMGAAN MET EN ZORGEN VOOR MENSEN.

Het is een studierichting met ARBEIDSMARKTFINALITEIT uit het STUDIEDOMEIN MAATSCHAPPIJ & WELZIJN. We bereiden je dus voor op een toekomstige job in de zorgsector want je krijgt veel praktijk. Via BRUG7, ons brugjaar, kan je je later nog bijscholen om te gaan verder studeren.

DIT PAST BIJ JOU OMDAT...

Als je kiest voor deze studierichting, ben je een geboren helper. Je wil graag leren hoe je omgaat met kinderen en volwassenen en over hoe je voor hen zorgt. Gezond leven vind je heel belangrijk. Je wil weten wat kinderen en volwassenen nodig hebben en je bent geïnteresseerd in de levensloopfasen van de mens. Je wil zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed, kledij en voeding. Je wil sociale en communicatieve vaardigheden leren om kinderen en volwassenen te ondersteunen, te verzorgen en te begeleiden. Je wil (ped)agogische vaardigheden leren om te helpen bij vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen.

JE LEERT...

Je gaat leren over hoe je een werkplek inricht en over hoe je zorg draagt voor mensen én de omgeving waarin ze leven. In deze studierichting ga je dat vooral zélf doen, volgens de regels van de kunst. Je leert wassen, strijken, poetsen, koken. Maar je leert ook EHBO, hoe je het gedrag van mensen observeert en rapporteert, hoe je kinderen en volwassenen verzorgt. Je houdt hierbij rekening met alle regels van de gezondheid, hygiëne en veiligheid.

WAT HIERNA?

Na het 4e jaar volg je bijvoorbeeld Verzorging of Assistentie in Wonen, Zorg & Welzijn.
Na het 6e jaar ga je werken in de zorgsector. Je kan ook nog een specialisatiejaar volgen of je voorbereiden op hoger onderwijs via BRUG7.

Het is een studierichting met arbeidsmarktfinaliteit uit het studiedomein maatschappij & welzijn. We bereiden je dus voor op een toekomstige job in de zorgsector want je krijgt veel praktijk. Via BRUG7, ons brugjaar, kan je je later nog bijscholen om te gaan verder studeren.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Nederlands 2
Frans 2
Engels 1
Project Algemene Vakken (PAV) 6
Godsdienst/Zedenleer 2
Artistieke Vormgeving 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappij & Welzijn 17
Gezondheid, Zorg & Welzijn 2
Indirecte Zorg & Voeding 9
(Ped)agogisch Handelen 6

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Botaniek
mei 05, 2023
Gezondheidsdag Babotaniek

De gezondheidsdag van 4 mei 2023 was een succes door alle sportieve leerlingen en een vrolijk uitgedost leerkrachtenteam!

Activiteit
BA Botaniek
mrt. 13, 2023
Ze staken er heel wat op over Fairtrade en goede Noord-Zuid verhoudingen.

Tijdens het vak burgerschap bezochten de leerlingen van 1A de wereldwinkel.