BA Botaniek

6 | Gezondheidszorg

Dubbele finaliteit (DA)
Maatschappij & welzijn
mensen
zorg
gezondheid
wetenschappen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

ⓘ Derde graad dubbele finaliteit – domein Maatschappij en welzijn

  • De studierichting Gezondheidszorg is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
  • Leerlingen leren daarom leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.
  • Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het - onder toezicht van een verpleegkundige - ondersteunen bij activiteiten van het dagelijks Leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnen- als buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.
  • Gezondheidszorg wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Met deze opleiding ben je (na verdere studies) goed op weg naar een knelpuntberoep en 100% werkzekerheid!


Lessentabellen

Vakken Uur
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Toegepaste psychologie 2
(Ped)agogisch handelen (+ pedagogiek) 1
Indirecte zorg & voeding 1
Gezondheid, zorg en welzijn 5
Anatomie van de mens (toegepaste biologie) 1
Stage 4
Keuzestage 2

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Botaniek
mrt. 27, 2024
Oud-leerlingenavond op BA Botaniek!
Nieuws
BA Botaniek
mrt. 26, 2024
Leerlingen Busleyden Atheneum maken Mechelse straten schoon