BA Botaniek

7 | Kinderzorg

Arbeidsmarktfinaliteit (A)
Maatschappij & welzijn
zorg
mensen
gezondheid
kunst & creatie
opvoeding
jeugdzorg
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

In het specialisatiejaar Kinderzorg (KiZo of 7KZ) leren we je hoe je (jonge) kinderen verzorgt, opvoedt en animeert. Als je dat kan, kan je werken in een kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang en naast de leerkracht in de kleuterklas als zorgjuf of -meester.

Met deze opleiding ben je goed op weg naar een knelpuntberoep en 100% werkzekerheid!


Maar in KiZo behaal je ook je diploma secundair onderwijs. Je kan dus VERDER STUDEREN. In 7 Leefgroepenwerking bijvoorbeeld. Maar sommige afgestudeerden trekken ook naar de opleiding kleuteronderwijs of andere "zachte" studierichtingen binnen het hoger onderwijs.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

Kies je bij BA Botaniek voor KiZo, dan kies je voor een baanbrekend onderwijsproject.

Een klein team gedreven leerkrachten geeft drie dagen per week volledig vakoverschijdend les. Ze staan samen voor de klas, ze sturen elkaar bij, vullen elkaar aan. Ze hebben zo meer oog voor de noden van de leerlingen en jouden daar ook rekening mee.

Doordat ook de stage begeleid wordt door hetzelfde leerkrachtenteam, is de samenhang tussen les en praktijk optimaal : stage-opdrachten sluiten naadloos aan bij de lessen, gebeurtenissen van op stage worden bovengehaald tijdens de les in een rollenspel.

Leerlingen krijgen geen punten. Elk doel van elke opdracht of toets wordt apart gewaardeerd, met concrete feedback. Leerlingen bepalen in overleg met de leerkracht hun vakattitudes, en stellen werkpunten op. Ze plannen hun opdrachten zelf in bij individueel werk en bij groepswerk.

We beschikken sinds kort over 4 realcare BABY’S. Deze babypoppen kunnen geprogrammeerd worden als een echte baby, die je moet voeden, kleden, troosten en verzorgen. De leerlingen nemen deze baby’s mee naar huis, met een buggy, Maxi-Cosi of draagzak en ondervinden zo hoe het is om écht te moeten zorgen voor een klein kind.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Godsdienst/Zedenleer 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Frans 2
Seminarie Toegepaste Economie 2
Vakoverschrijdend Lesgeven in Co-Teaching 15
Project Algemene Vakken (PAV) 6
Plastische & Muzikale Expressie 2
Theorie Verzorging 1
Praktijk Verzorging 1
Theorie Opvoedkunde 3
Praktijk Opvoedkunde 2
Stages 11

Gerelateerd nieuws

Terugblik
BA Botaniek
nov. 06, 2023
Halloween
Activiteit
BA Botaniek
okt. 20, 2023
Studenten Kinderzorg breiden hun kennis uit in AZ Sint- Maarten