BA Botaniek

7 | Kinderbegeleider/ Kinderzorg

Arbeidsmarktfinaliteit (A)
Maatschappij & welzijn
zorg
mensen
gezondheid
kunst & creatie
opvoeding
jeugdzorg
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

In het specialisatiejaar 'Kinderbegeleider' ( 7KB) leren we je hoe je (jonge) kinderen verzorgt, opvoedt en animeert. Als je dat kan, kan je werken in een kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, naast de leerkracht in de kleuterklas als zorgjuf of -meester, en als onthaalouder.

Met deze opleiding ben je goed op weg naar een knelpuntberoep en 100% werkzekerheid!


Maar in 7KB behaal je ook je diploma secundair onderwijs. Je kan dus VERDER STUDEREN. In 7 Leefgroepenwerking bijvoorbeeld. Maar sommige afgestudeerden trekken ook naar de opleiding kleuteronderwijs of andere "zachte" studierichtingen binnen het hoger onderwijs.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

Kies je bij BA Botaniek voor Kinderbegeleider (7KB), dan kies je voor een uitdagend onderwijsproject.

Enerzijds werken we in een klein team gedreven leerkrachten dat drie dagen per week volledig vakoverschrijdend les geeft. Dit zorgt ervoor dat er nauw samengewerkt kan worden. Anderzijds kiezen we voor kleine klasgroepen om de leerlingen individueel zo goed mogelijk te begeleiden en te zoeken naar de uitdaging binnen deze studierichting.

In 7 Kinderbegeleider verwachten we dat je in team kan werken, alsook zelfstandig. Dit geldt zowel voor de lessen als voor de stage. Hierbij willen we leerlingen laten groeien in hun persoonlijke vaardigheden zoals communicatie, empathie, geduld, organisatie en probleemoplossend vermogen, die waardevol zijn in jullie persoonlijke en professionele leven.

De stage wordt ook begeleid door hetzelfde leerkrachtenteam. Dit zorgt ervoor dat de samenhang tussen les en praktijk optimaal is. Via sollicitaties zoeken we samen naar een gevarieerd en uitdagend stagetraject dat aansluit bij je interesses. Onze kracht ligt vooral op het leren kennen van onbekende (mogelijke) werkplekken, zoals inclusie-opvang, kraamzorg, buitengewoon onderwijs, kinderen met een beperking, buitenlandse stage, ... .

Kortom, we willen leerlingen uitdagen nieuwe talenten te leren ontdekken om zo te kunnen groeien tot een professionele kinderbegeleider.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Godsdienst/Zedenleer 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Frans 2
Seminarie Toegepaste Economie 2
Vakoverschrijdend Lesgeven 15
Project Algemene Vakken (PAV) 6
Plastische & Muzikale Expressie 2
Theorie Verzorging 1
Praktijk Verzorging 1
Theorie Opvoedkunde 3
Praktijk Opvoedkunde 2
Stages 11

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Botaniek
mrt. 27, 2024
Oud-leerlingenavond op BA Botaniek!
Nieuws
BA Botaniek
mrt. 26, 2024
Leerlingen Busleyden Atheneum maken Mechelse straten schoon