BA Botaniek

2B | Kunst & Creatie - Maatschappij & Welzijn

B-stroom
Maatschappij & welzijn
zorg
mensen
gezondheid
kunst & creatie
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

In het seminarie "Verzorging, Voeding & Techniek" ligt bij BA Botaniek de klemtoon op talenten verkennen en leren kiezen. Op basis van een talentportfolio voorzien we workshops en snuffelmomenten in diverse studierichtingen binnen en buiten onze campus. Daarnaast verkennen we met alle leerlingen verschillende thema's en modules rond verzorging, voeding en techniek.

Het seminarie "Verzorging, Voeding & Techniek" zorgt ervoor dat leerlingen een duidelijke studiekeuze kunnen maken in het tweede jaar. De volgende zaken komen ruim aan bod: initiatief nemen, ambitie, ondernemingszin, loopbaancompetenties, sociaal-relationele competenties, lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid, zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid.

In het 2e jaar wordt het vak ZORG & WELZIJN voor onze leerlingen erg belangrijk. Dit vak sluit volledig aan bij het zorg-profiel van onze campus.

PROJECT ALGEMENE VAKKEN

Bij BA Botaniek hechten we veel belang aan algemene vorming met het Project Algemene Vakken (PAV).

In het 1e jaar B voorzien we 2 lesuren remediëring voor PAV, met de focus op taal en rekenen. Maar die uren kunnen ook worden gebruikt om aan andere vakken te werken. Zo kunnen we goed inspelen op de sterktes en zwaktes van al onze leerlingen. Tijdens deze remediëringsuren werken de leerlingen in kleine groepen.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Project Algemene Vakken (PAV) 11
Frans 2
Engels 2
Godsdienst/Zedenleer 2
Plastische Opvoeding 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Remediëring & Verdieping 1
Seminaries Uur
Verzorging, Voeding & Techniek 1
Zorg & Welzijn 6
Expressie 4

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Botaniek
mrt. 27, 2024
Oud-leerlingenavond op BA Botaniek!
Nieuws
BA Botaniek
mrt. 26, 2024
Leerlingen Busleyden Atheneum maken Mechelse straten schoon