BA Botaniek

3 | Biotechnologische STEM-wetenschappen

Doorstroomfinaliteit (D)
STEM
wiskunde
laboratorium
wetenschappen
informatica
technologie
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Het is een studierichting met doorstroomfinaliteit uit het studiedomein STEM. Na het 6e jaar ga je verder studeren want wij bereiden je voor op een opleiding tot professionele bachelor (aan de hogeschool) en op een academische opleiding (aan de universiteit). Deze opleiding is daarom erg theoretisch gericht. Leerlingen leren er vooral abstracte en theoretische leerinhouden verwerken. De basisvorming is vergelijkbaar met die in ASO-richtingen.

DIT PAST BIJ JOU OMDAT...

Als je kiest voor deze studierichting, ben je theoretisch wetenschappelijk sterk. Je hebt veel interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu, land- en tuinbouw, de medische sector en de recyclage. Wat je leert, wil je transfereren naar die toepassingen. Bovendien wil je graag technische (labo)vaardigheden inoefenen.

JE LEERT...

Je krijgt extra biologie, chemie en fysica bovenop een brede algemene vorming. Hierbij ga je eerst vaak zélf op ontdekking. Je leert veel over actuele ecologische en biotechnologische thema’s. Alle wetenschappelijke en technologische inzichten die je verwerft, ga je daarna gebruiken in het STEM-labo.

EN WAT HIERNA?

Na het 4e jaar volg je bijvoorbeeld Biotechnologische & Chemische Wetenschappen.
Na het 6e jaar volg je een opleiding in biotechniek, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen, technologie, wetenschappen, biomedische wetenschappen & biotechniek, industriële wetenschappen, gezondheidszorg, onderwijs.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Wiskunde 4
Informatica 1
Chemie 2
Fysica 3
Biologie 2
STEM 1
Aardrijkskunde 1
Burgerschap 1
Geschiedenis 2
Godsdienst/zedenleer 2
Artistieke vormgeving 1
Lichamelijke opvoeding 2

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Botaniek
mei 05, 2023
Gezondheidsdag Babotaniek

De gezondheidsdag van 4 mei 2023 was een succes door alle sportieve leerlingen en een vrolijk uitgedost leerkrachtenteam!

Activiteit
BA Botaniek
mrt. 13, 2023
Ze staken er heel wat op over Fairtrade en goede Noord-Zuid verhoudingen.

Tijdens het vak burgerschap bezochten de leerlingen van 1A de wereldwinkel.